Dne 30. dubna 2024 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování, vyplnění a
odeslání Žádosti o dotaci v rámci 3. kola příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027.

Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 3. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. Na webových stránkách www.szif.cz je zveřejněn Podrobný postup pro podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE → Strategický plán 2023-2027 → Rozvoj venkova → Projektové intervence → Přehled kroků k předkládání žádosti o dotaci – 2. Podání žádosti o dotaci; postup je zároveň zveřejněn i na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti PRV“ – „Manuály a Pravidla“ à „ŽÁDOSTI O DOTACI – postupy“).

Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým intervencím 3. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici
v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře).

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 3. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 30. dubna 2024 od 8:00 hodin do 21. května 2024 do 18:00 hodin.

Zdroj: www.szif.cz