Spuštění Portálu farmáře pro 19. a 20. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Dne 23. března 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování
a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 v rámci 19.
a 20. výzvy příjmu žádostí.
Postup podávání Žádostí o podporu je popsán v Pravidlech pro žadatele a příjemce pro 19.
a 20. výzvu příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 9.1. Podání Žádosti o podporu.
V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele a příjemce, je na webových stránkách
www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu
a příloh OPR přes Portál Farmáře (SZIF POSKYTUJE -> Operační program Rybářství
2014 – 2020 -> sekce „KE STAŽENÍ“ -> složka „Podrobné postupy administrativních
kroků Žádosti OP Rybářství – NOVÝ VZHLED PORTÁLU FARMÁŘE).

Tento podrobný postup je zároveň zveřejněn i na Portálu farmáře v pravé horní nabídce:
Nová podání“ -> „Žádost OP Rybářství – projektová opatření“ -> záložka „Soubory
ke stažení“.
Další podrobné postupy, které se týkají následujících kroků administrace žádostí, jsou
zveřejněny na Portálu farmáře (v pravé horní nabídce: „Nová podání“ -> „Žádost
OP Rybářství – projektová opatření“ -> záložka „Soubory ke stažení“) nebo
na webových stránkách www.szif.cz („SZIF POSKYTUJE“ -> „Operační program Rybářství
2014 – 2020“ -> sekce „KE STAŽENÍ“).
Informace k vyplňování formuláře Žádosti o podporu a informace k vyplňování indikátorů jsou
uvedeny v Instruktážních listech, které jsou k dispozici v Žádosti o podporu (v záhlaví
formuláře) přes tlačítko „Menu“.
Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí pro 19. a 20. výzvu (možnost odesílání Žádostí
o podporu prostřednictvím Portálu Farmáře) začíná 6. dubna 2021 od 9:00 hodin a bude
probíhat do 27. dubna 2021 do 18:00 hodin.
Dále sdělujeme, že dokumenty odesílané žadatelům při administraci Žádostí o podporu
OP Rybářství (např. Potvrzení o zaregistrování Žádosti o podporu a příloh z OP Rybářství) jsou
k dispozici na Portálu farmáře (dle Pravidel pro žadatele a příjemce) prostřednictvím kliknutí
na záložku „Schránka“ nacházející se v pravé horní nabídce.

Zdroj: www.szif.cz