Dne 30. dubna 2024 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování, vyplnění a
odeslání Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 17. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020).

Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 17. kolo příjmu žádostí – Obecné
podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem
v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro
vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE → Program rozvoje
venkova 2014-2020 → sekce „KE STAŽENÍ“ → složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV –
projektová opatření“; zároveň zveřejněno i na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti PRV –
projektová opatření“ → sekce „Ke stažení“).

Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro vyplňování
Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 17. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici
v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře).

Na webových stránkách www.szif.cz je také zveřejněn Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv
k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře k administraci konkrétních žádostí
v rámci projektových opatření (SZIF POSKYTUJE → Program rozvoje venkova 2014-2020 → sekce „KE
STAŽENÍ“ → složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“).

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 17. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o dotaci
prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 30. dubna 2024 od 8:00 hodin do 21. května 2024
do 18:00 hodin.

Zdroj: www.szif.cz