Dne 22. srpna 2023 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování, vyplnění a
odeslání Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 16. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020).

Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 16. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE ➝ Program rozvoje venkova 2014-2020 ➝ sekce „KE STAŽENÍ“ ➝ složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“.

Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech
pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 16. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře).

Na webových stránkách www.szif.cz je také zveřejněn Postup pro nastavení zasílání e-mailových
zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře k administraci
konkrétních žádostí v rámci projektových opatření (SZIF POSKYTUJE  Program rozvoje venkova 2014- 2020 ➝ sekce „KE STAŽENÍ“ ➝ složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“).

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 16. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí
o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 22. srpna 2023 od 8:00 hodin
do 12. září 2023 do 18:00 hodin.

Zdroj: www.szif.cz