SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 15. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 20. září 2022 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění
Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 15. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020).
Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 15. kolo příjmu žádostí – Obecné
podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem
v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro
vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE  Program rozvoje
venkova 2014-2020  sekce „KE STAŽENÍ“  složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV –
projektová opatření“; zároveň zveřejněno i na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti PRV –
projektová opatření“  sekce „Ke stažení“).
Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech
pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 15. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy
jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře), nebo na Portálu farmáře – sekce „Nová
podání“ – „Žádosti PRV – projektová opatření“ – sekce „Ke stažení“.
Na webových stránkách www.szif.cz je také zveřejněn Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv
k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře k administraci konkrétních
žádostí v rámci projektových opatření (SZIF POSKYTUJE  Program rozvoje venkova 2014-2020  sekce
„KE STAŽENÍ“  složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“).
Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 15. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí
o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 4. října 2022 od 8 hodin do 25. října 2022
do 18 hodin.

 

Zdroj: www.szif.cz