Dne 22. srpna 2023 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování, vyplnění a
odeslání Žádosti o dotaci v rámci 1. kola příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027.

Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 1. kolo příjmu žádostí – Obecné
podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. Na webových
stránkách www.szif.cz je zveřejněn Podrobný postup pro podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE ➝ Strategický plán 2023-2027 ➝ Rozvoj venkova ➝ Projektové intervence ➝ Přehled kroků k předkládání žádosti o dotaci – 2. Podání žádosti o dotaci; postup je zároveň zveřejněn i na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti PRV“ – „Manuály a Pravidla“ ➝ „ŽÁDOSTI O DOTACI – postupy“).

Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech
pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým intervencím 1. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře).

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 1. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí
o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 22. srpna 2023 od 8:00 hodin
do 12. září 2023 do 18:00 hodin.

Zdroj: www.szif.cz