Společnost PGRLF vyhlašuje termín 10. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. Toto kolo bude otevřeno dne 5. února 2020 v 9:00.

Tento program je určen zemědělským prvovýrobcům, kteří jsou zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 24 měsíců před podáním žádosti, může činit podpora na snížení jistiny úvěru maximálně 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Rádi bychom informovali naše klienty, že společnost PGRLF bude otevírat 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. Rovněž bychom rádi upozornili, že v rámci tohoto daného kola příjmu žádostí je nastaven limit 250 žádostí,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck.

Společnost PGLRF rovněž připomíná, že podáni žádosti je nově rozděleno do dvou částí: podání žádosti a doplnění žádosti. Po podání/zaregistrování žádosti bude mít klient 48 hodin pro doplnění zbývající části formuláře žádosti. Upozorňujeme na možnost připravit si formulář již před zahájením příjmu žádostí. Příjem žádostí je popsán v Příručce pro podání žádosti. V případě úspěšného podání žádosti obdrží žadatel potvrzovací e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti, dále pořadí, v jakém byla žádost přijata a také odkaz na doplnění žádosti.

Přesné znění pravidel naleznou klienti na internetových stránkách v sekci Ke stažení, přičemž samotnou žádost je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz.

ZDROJ: www.pgrlf.cz