Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., ukončil 17. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Celkový limit pro dané kolo tohoto programu byl stanoven na 250 přijatých žádostí, tato kvóta již byla naplněna a program se tímto uzavírá.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400 000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Zájemci o podpory společnosti PGRLF mohou rovněž žádat v dalších programech, které jsou otevřeny v průběhu celého roku a se kterými se mohou blíže seznámit na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz v sekci PROGRAMY.

Zdroj: www.pgrlf.cz