Společnost PGRLF ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes ukončil 13. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec.

Příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec byl spuštěn 13. října 2021 v 9.00 hod. Celkový limit pro 13. kolo tohoto programu byl stanoven na 250 přijatých žádostí, tato kvóta již byla naplněna a program se tímto uzavírá.

V rámci programu Investiční úvěry Zemědělec mohou klienti žádat o snížení jistiny úvěru až ve výši 400 000 Kč, přičemž podpora na snížení jistiny může být až do výše 30 %, u začínajících podnikatelů až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

 

Zdroj: www.pgrlf.cz