Společnost PGRLF spustí další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

S ohledem na velký zájem o nový program Provoz 2022 společnost PGRLF, a.s., ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství otevře další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který je určen pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby.

O spuštění příjmu žádostí bude společnost PGRLF, a.s., informovat na svých webových stránkách www.pgrlf.cz v horizontu několika dnů. Aby se podpora dostala co nejširšímu okruhu zemědělských prvovýrobců, klienti, kteří již byli v rámci prvního kola programu Provoz 2022 zaregistrováni, již znovu nemohou podat žádost o podporu ve stejném programu.

Příjem žádostí bude probíhat pouze elektronikou formou na webových stránkách společnosti v sekci PODAT ŽÁDOST. Výše podpory na snížení jistiny úvěru činí 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Veškeré informace včetně nejčastějších dotazů jsou dostupné na www.pgrlf.cz.

Protože u prvního kola programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěry byly již limity počtu přijatých žádostí dosaženy, tímto se kola uzavírají. Z důvodu velkého zájmu o tyto programy společnost PGRLF rovněž zaznamenala, a to i přes významně navýšené kapacity, přetížení webového portálu s následnou nedostupností stránek a služeb.

 

Zdroj: www.pgrlf.cz