Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce, výrobců potravin a podporu nákupu půdy za 1. čtvrtletí roku 2024.

Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Potravinář a Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,3 % p. a.

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz.

Zdroj: www.pgrlf.cz