Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro
programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a podporu nákupu
půdy za 1. čtvrtletí roku 2023.

Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Konkrétně se jedná o
programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy, jejichž výše
podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p.a.

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na
webových stránkách společnosti PGRLF, a.s., na www.pgrlf.cz.