PGRLF stanovil sazby podpor u programů Zemědělec, Lesní hospodář, Zpracovatel a Zpracovatel dřeva

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazbu základní podpory u programu Zemědělec ve výši 2 % p. a.

Sazba 2 % p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena o 1 %.

Dále byly stanoveny sazby u programů na podporu lesnictví a zpracování zemědělské produkce, u kterých byla žádost o podporu podána v období od 1. 7. 2021 až 30. 9. 2021. Konkrétně se jedná o programy Zpracovatel dřeva, Lesní hospodář a Zpracovatel, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 2 %.

 

Zdroj: www.pgrlf.cz