Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021.

Stanovení sazby podpor je nedílnou součástí poskytování finanční podpory pojištění v rámci programů PGRLF, a.s., které jsou určeny zemědělcům a lesníkům, kteří investují do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. Finanční podpora pojištění je poskytována těmto podnikatelům s cílem zpřístupnit právě pojistnou ochranu, a to ve formě úhrady části pojistného.

V letošním roce se výše podpory v rámci jednotlivých programů pohybuje mezi 50 % až 62 % uhrazeného pojistného:

  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat
  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin
  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek
  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů
  • 62 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin

Více informací o programech podpor společnosti PGRLF, a.s. naleznou žadatelé na webových stránkách www.pgrlf.cz.