Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2022

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 46 % až 58 % uhrazeného pojistného.

Výše podpory u jednotlivých programů činí:

  • 46 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin,
  • 58 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin,
  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat,
  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění produkce lesních školek,
  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů.

Stanovení sazby podpor je nedílnou součástí poskytování finanční podpory pojištění v rámci programů PGRLF, a.s., které jsou určeny zemědělcům a lesníkům, kteří investují do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. Finanční podpora pojištění je poskytována těmto podnikatelům s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu, a to ve formě úhrady části pojistného.

Více informací o programech podpor společnosti PGRLF, a.s., naleznou žadatelé na webových stránkách www.pgrlf.cz.

 

Zdroj: www.pgrlf.cz