Společnost PGRLF, a.s. otvírá program Investiční úvěry Lesnictví

V Praze dne 7. června 2022
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí do
programu Investiční úvěry Lesnictví, které se spustí ve středu 13. července 2022 v
9.00 hod.
Program Investiční úvěry Lesnictví poskytuje podporu lesním hospodářům, která vede ke
stabilizaci a rozvoji tohoto sektoru, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení
a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost. V rámci programu je
možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí
maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximální výše
nepřekročí 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Samotný úvěr může být poskytnut ve výši
od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.
„Lesní hospodářství je důležitou součástí českého zemědělství, a proto je zcela
nezbytné, aby bylo v dobré kondici. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ve spolupráci s
PGRLF otevřít program podporující investice do strojů, lesnického vybavení a lesních
školek, který reaguje na poptávku lesních hospodářů, vlastníků lesa a lesních
školkařů,“ řekl ministr zemědělství, Zdeněk Nekula.
Samotná podpora má vést ke snížení výrobních nákladů a celkovému zlepšení a rozvinutí
produkce podniků v rámci lesního hospodářství. Limit počtu přijatých žádostí v rámci tohoto kola
byl stanoven na 150.
Kompletní znění pravidel programu je k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz v sekci
KE STAŽENÍ. Samotné žádosti o podporu budou přijímány pouze prostřednictvím elektronického
formuláře na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s.
Pro více informací mohou klienti rovněž využít níže uvedené kontakty:
 infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
 E-mail: info@pgrlf.cz
 IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

 

Zdroj: www.pgrlf.cz