Snídaně s MONETOU Money Bank se opět vydařily

Jako každý rok i letos si MONETA Money Bank připravila celkem čtrnáct snídaňových seminářů ve spolupráci s AgroConsult Bohemia po celé ČR. Hlavním tématem byla otázka, zda české zemědělství může být dlouhodobě úspěšné. Mezi přednášejícími byli zástupci banky, společnosti AgroConsult Bohemia i PGRLF. Semináře se velmi vydařili, s velmi vysokou návštěvností až 300 zemědělců. Pro všechny zúčastněné strany byla důležitá zpětné vazby účastníků seminářů. Názory , které se diskutovaly k jednotlivým tématům potvrdily, že na jednotlivé otázky jsou v rámci jednotlivých regionů rozdílné názory.