Snídaně MONETA Money Bank 2018

Také v letošním roce pořádá již tradičně MONETA Money Bank „Snídaně s diskuzí“ společně se svými partnery, kterými jsou na těchto setkáních firma AgroConsult Bohemia s.r.o. a PGRLF, napříč celou Českou republikou, kde nejprve MONETA Money Bank seznámí posluchače s aktuálním děním v bankovním sektoru, s možností financování nákupu půdy, zemědělské techniky a investičních potřeb, následují informace od již výše zmíněných partnerů, které se týkají zemědělství. Hodnotí se uplynulý rok z pohledu zemědělství, zemědělská produkce a rostlinná produkce, dále jsou poskytnuty nejnovější informace, které se tohoto oboru týkají včetně produkce kravského mléka a másla společně s vývojem jejich ceny na trhu, boj o pracovní sílu a všem účastníkům kromě nejdůležitějších a nejaktuálnějších informací je poskytnut prostor na jejich dotazy a vyhrazen prostor pro následnou diskuzi.

Tyto velmi úspěšné snídaně se konají zhruba od konce února do poloviny března. Posluchači jsou pohoštěni bohatým občerstvením právě v podobě tradiční snídaně a hlavním účelem je jejich již zmíněná informovanost a seznámení s aktuálním chodem zemědělství, což při těchto setkáních zajišťuje jako jeden z účastníků zde přednášejících právě společnost AgroConsult Bohemia s.r.o., a také zástupci PGRLF (Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond), kteří poskytují posluchačům praktické a aktuální informace o programech – podpora pojištění, podpora úroků, sazby podpor a podání žádostí.

Na konci každé této „Snídaně“ pak mohou posluchači oslovit zástupce společností, které zde vystupují a požádat o konkrétní radu, popřípadě sdělit konkrétní problém a pokusit se společnými silami najít nejvhodnější řešení.