Schválené Žádosti o dotaci v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – průběžného schvalování – 2. 3. 2021

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 2. března 2021 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR 42 Žádostí o dotaci v rámci
operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Byly schváleny pouze žádosti, u kterých již byla provedena administrativní kontrola, a v rámci bodového
hodnocení se nachází nad hranicí pro schválení žádostí. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících týdnech.
Do 30 dnů od data vydání tiskové zprávy budou níže uvedení žadatelé vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Prostřednictvím Portálu farmáře (sekce
Nová podání“ → „Odeslané dokumenty ze SZIF“) bude žadatelům zaslán zvací dopis k podpisu Dohody včetně návrhu Dohody a aktuální podoby Žádosti o dotaci,
případně budou žadatelé vyzváni k úpravě Žádosti o dotaci.
Souhrnný přehled Žádostí o dotaci v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a specifikace schválených žádostí za jednotlivé záměry jsou uvedeny zde: odkaz

Vzhledem k ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (GDPR), nejsou v seznamech uváděna jména a příjmení fyzických osob – tito žadatelé jsou v seznamech identifikováni prostřednictvím
registračního čísla Žádosti o dotaci.

Zdroj: www.szif.cz