S vyplácením dotace k Jednotné platbě na plochu (SAPS) začne SZIF 26. října

Zemědělci se už brzy dočkají výplaty zálohy k Jednotné platbě na
plochu (SAPS). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začne vydávat rozhodnutí
k výplatě zálohy 26. října 2020. Stejně jako v minulých letech bude v rámci zálohy
vyplaceno 70 procent z celkové částky. Zbývající část peněz zemědělci obdrží
prostřednictvím rozhodnutí o doplatku.
S výplatou záloh SZIF začne ihned po vydání rozhodnutí. Letos se však změnil způsob doručování
dokumentů. Zemědělci, kteří čekají na dotaci, tak najdou rozhodnutí buď ve své datové
schránce, nebo na Portálu farmáře, pokud disponují přístupem ke svému účtu. V případě, že
žadatel nemůže využít ani jednu z možností (DS ani přístup na Portál farmáře), doručí mu
rozhodnutí pošta.
Rozhodnutí o doplatku peněz za Jednotnou platbu na plochu začne SZIF vydávat 1. prosince
2020. V tomto případě však bude nutné počkat na nabytí právní moci rozhodnutí. Lhůta je 15
dnů od data převzetí. Příjemci ale můžou celý proces urychlit, pokud se vzdají práva na odvolání.
Příslušný formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách
www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
Kvůli opatřením v souvislosti s pandemií Covid-19 se letos prodloužil termín pro podání Jednotné
žádosti. I přes komplikovanou situaci měli zemědělci o dotace velký zájem, v řádném termínu
tj. do 15. června podalo žádost 30 148 žadatelů, po termínu ještě dalších 176. Při podání
využívali především Portál farmáře, přes který byly podány téměř všechny žádosti (99,7%).
Žadatelům je pro případné dotazy k dispozici infolinka SZIF 222 871 871 nebo e-mail info@szif.cz.