Rybáři chtějí modernizovat a inovovat své provozy. Ministerstvo zemědělství proto zvýšilo původně plánovanou podporu 89,5 milionů korun o více než 30 milionů korun.

Celkem bylo zaregistrováno v 18. výzvě Operačního programu Rybářství 92 žádostí, na
které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno téměř 90 milionů korun.
Největší zájem projevili rybáři již tradičně o investice do akvakultury, za kterých
mohou například vybudovat či odbahnit rybníky nebo si postavit nové sádky. Dále byl
velký zájem o inovace v akvakultuře. Celkově bude v inovacích a produktivních
investicích navýšena alokace o 30 milionů korun tak, aby byly podpořeny všechny
kvalitní projekty.
„Při navýšení podpory do inovací a produktivních investic do akvakultury můžeme uspokojit
všechny zájemce. Máme snahu podpořit podniky akvakultury a zpracovatele ryb a zlepšit jejich
postavení na trhu s cílem zachovat tradiční akvakulturu,“ řekl ministr Miroslav Toman.
Dotaci získají i všechny schválené žádosti, které byly zaregistrovány v dalších opatřeních
Operačního programu Rybářství (OPR). V 18. výzvě OPR se tak mezi rybáře rozdělí více než 120
milionů korun.
V 18. výzvě OPR mohli rybáři zasílat žádosti na opatření:
 Inovace
 Investice do akvakultury
 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
 Investice do zpracování produktů
Postup administrace projektů je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce, která jsou
zveřejněna na internetových stránkách MZe v záložce „Dotace / Operační program Rybářství na
období 2014 – 2020/ Priority Unie / příslušná Priorita Unie / příslušné opatření / Pravidla k 18.
výzvě. Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) žadatel najde
manuály a postupy pro práci a podání přes Portál farmáře.