Regionální potravina Jihočeského kraje zná nominované výrobky pro rok 2022

Praha 12. května 2022 – O Regionální potravinu Jihočeského kraje letos usilovalo 60
výrobků od 25 producentů. Komise nakonec zvolila v devíti kategoriích jako nejlepší
například Bělčické hovězí od Zemědělského družstva Bělčice nebo Rakytníkový dezert
od Jany Vlachové. Jedna kategorie zůstala neobsazena.
Hodnotitelská komise navrhla udělit značku Regionální potravina Jihočeského kraje pro rok 2022
těmto výrobkům:
Kategorie: Výrobek a výrobce:
1. Masné výrobky tepelně opracované BĚLČICKÉ HOVĚZÍ
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO BĚLČICE
2.
Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy
a polokonzervy
DĚDOUCHOVO VEPŘOVÉ MASO VE VLASTNÍ
ŠŤÁVĚ
ŘEZNICTVÍ DĚDOUCH
3. Sýry včetně tvarohu BIO SELSKÝ TVAROH MĚKKÝ
FARMA STRUHY
4. Mléčné výrobky ostatní BIO KEFÍR
BEMAGRO
5. Pekařské výrobky včetně těstovin SOBĚSLAVSKÝ PAGÁČ
SOBĚSLAVSKÁ PEKÁRNA
6. Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek
RAKYTNÍKOVÝ DEZERT
JANA VLACHOVÁ
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje NAKUŘOVANÝ SPECIÁL
RAŠELINA (SOBĚSLAVSKÝ PIVOVAR)
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě NEVYHLÁŠENO
9. Ostatní MED KVĚTOVÝ – PASTOVÝ
FRANTIŠEK VOSTOUPAL
Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
„Logo Regionální potravina na našem výrobku je pro nás skvělý marketingový nástroj při
propagaci naší značky. Díky ocenění se dostáváme více do povědomí lidí, protože značku
Regionální potravina naši zákazníci často znají a preferují,“ vysvětlila Michaela Dubová ze
Statku Horní Dvorce.
Hodnotitelskou komisi tvořili zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského
intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy,
Agrární komory, Potravinářské komory a Krajského úřadu. Komisí navržené výrobky získají na
základě ocenění potvrzeného ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou označení Regionální
potravina.
„Velice mě potěšilo, že v letošním roce se do soutěže přihlásilo také šest úplně nových výrobců
a rovnou pět z nich získalo ocenění. Nabídka Regionálních potravin je zase obohacena o nové
zajímavé výrobky a spotřebitelé mají z čeho vybírat. Oproti loňsku se přihlásilo i více výrobců.
Z celkových 60 výrobků se nám nepodařilo vyhlásit kategorii Ovoce a zelenina. Produkce v této
kategorii je ovlivněna sezónností a ještě vlastně nenarostlo ani neuzrálo, vzhledem k tomu nebyl
přihlášen žádný výrobek,“ uvedl krajský koordinátor PhDr. Adolf Boháček z AB Agentury.
Soutěž probíhá opět ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. Značku Regionální
potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250
zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku po dobu čtyř let.
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond
značku administruje. V současné době je oceněno 415 produktů od 318 výrobců. Podrobnosti
o soutěži jsou dostupné na webových stránkách regionalnipotravina.cz.
Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550

 

Zdroj: www.szif.cz