Reakce Ministerstva zemědělství na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, týkající se prostředků na podporu zpracování zemědělských produktů

Rozdělování peněz určených na podporu zpracování zemědělských produktů v letech 2018
až 2021 prověřili v loňském roce kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ve svých
závěrech konstatují, že rozdělení dotací v některých programech podporovalo především
větší firmy.

Ministerstvo zemědělství (MZe) mj. již upravilo nastavení Strategického plánu společné
zemědělské politiky, podle kterého se bude vyplácet většina dotací v zemědělství a
potravinářství v nejbližších pěti letech.

„Kontrola NKÚ ukázala, že některé programy v minulosti nebyly nastaveny správně. Potvrdilo
se tedy to, co jsem říkal od svého nástupu – řada dotací v minulosti směřovala ve prospěch
velkých podniků na úkor malých a středních. I proto jsme v loňském roce věnovali enormní
úsilí změně Strategického plánu SZP, který jsme upravili tak, abychom efektivněji podpořili
menší a střední podniky“, řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

MZe také v loňském roce ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým
fondem (PGRLF) spustilo nový program „Provoz – potravináři“, určený výhradně malým a
středním potravinářským firmám, v němž si žadatelé rozdělili 250 milionů korun. Také další
programy PGRLF jsou určené pro malé a střední firmy.

„I proto jsem rád, že se nám při vyjednávání o státním rozpočtu na letošní rok podařilo v
souladu s programovým prohlášením vlády zajistit pro PGRLF dvě miliardy korun. Myslím si,
že je to důležité, protože podpory poskytnuté přes Fond mají větší multiplikační efekt. V
průměru je to zhruba šest a půl násobek. To znamená, že dvě miliardy korun ze státního
rozpočtu mají v resortu Ministerstva zemědělství celkově pozitivní vliv v celkovém objemu
zhruba třináct miliard korun“, uvedl ministr Nekula.

S prezentací části uvedených informací ze strany NKÚ pak MZe nesouhlasí. Některé závěry
NKÚ zveřejněné v tiskové zprávě navíc nebyly předmětem zásadních zjištění v dosavadním
auditním procesu, resp. závěrečné zprávě, ke kterým by se MZe mohlo adekvátně vyjádřit a
podat odpovídající vysvětlení. MZe se proto obrátí prostřednictvím kanceláře ministra na
vedení NKÚ.

 

Zdroj: www.szif.cz