Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 6. kolo, nejčastější chyby žadatelů

Brožura (stručný informační materiál pro žadatele) obsahuje vybrané základní změny v Pravidlech pro 6. kolo, nejčastější chyby žadatelů, všeobecná doporučení k administraci.

 

Rok vydání: 2018
Cílová skupina: Potenciální žadatelé z PRV
Tematické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika, Rozvoj venkova
Vydal: Odbor Řídící orgán PR
ISBN: 978-80-7434-421-3

 

Obsah brožury je aktuální k 31. 1. 2018 a je určen pouze pro základní orientaci v dané problematice.

Pro žadatele jsou závazná Pravidla, která jsou umístěna na webu MZe (www.eagri.cz/prv) nebo na webu SZIF (www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni).

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1514878958065%2F1519716818911.pdf

 

Zdroj: www.szif.cz