Program pro rybáře do roku 2029 je schválen jako první v Evropě, zaměří se na rozvoj moderní akvakultury

Jednu miliardu korun získají rybáři prostřednictvím nového Operačního programu
Rybářství (OP Rybářství) do roku 2029. Peníze jsou určeny na podporu udržitelné
akvakultury, posílení konkurenceschopnosti a odolnosti sektoru. Program v oblasti
rybolovu a akvakultury schválila Evropská komise České republice jako prvnímu
členskému státu EU.
Novinkou v OP Rybářství je možnost získat dotaci také na mimoprodukční funkce rybníků.
Rybáři tak v příštích letech získají příspěvek například na akumulaci vody v krajině, sportovní
a rekreační účely rybníků nebo na údržbu břehů.
„Operační program bude přispívat k cílům Strategie Evropské komise od zemědělce ke
spotřebiteli pomocí využívání inovativních postupů při produkci nebo vytváření kratších
dodavatelských řetězců. Podpoříme rovněž výzkum a ekologické hospodaření. Chceme taky
zachovat druhovou pestrost, která je v souladu se Strategií Evropské komise pro biodiverzitu,
proto jsme připravili i příspěvky na vysazování úhoře říčního,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk
Nekula (KDU-ČSL).
S ohledem na vnitrozemský charakter České republiky bude podpora zaměřena na udržení
produkce z tradiční akvakultury prostřednictvím modernizace a inovací, na zvýšení produkce
dalších druhů ryb v nových moderních rybích farmách šetrných k životnímu prostředí, na
zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb pro český trh a na posílení
postavení rybářských podniků na trhu.
Česká republika má nový program schválený jako první země v EU, což svědčí o dobré
spolupráci Ministerstva zemědělství s rybářským sektorem. Na program je připravena zhruba
miliarda korun, a to z evropských i českých zdrojů. Je to obdobná částka jako v současném
programovém období.

 

Zdroj: www.szif.cz