Dne 8. června 2023 byla zveřejněna Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova
v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.

Na webových stránkách www.szif.cz (SZIF POSKYTUJE → Strategický plán 2023 – 2027 → Rozvoj
venkova → Projektové intervence → Obecné informace → část „Ke stažení“) je zveřejněno:

  • Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023 – 2027 (verze 1) včetně příloh
  • Seznamy dokumentace pro zadávací řízení, výběrové řízení, cenové marketingy, přímé nákupy

Zdroj: www.szif.cz