Vzdělávací akce – podpora v řízení zemědělských podniků

Podniky jsou v současné době vystaveny vysokému tlaku na plnění nejrůznějších environmentálních a technických požadavků a tím roste nárok na jejich konkurenceschopnost. Ta může být dosažena zejména adaptací na veškeré legislativní požadavky a nejnovější výrobní postupy a technologie.

Na těchto vzdělávacích akcích budou prezentovány nejnovější poznatky ze zmíněných oborů. Zemědělští podnikatelé tak budou dostatečně a včas informováni o požadavcích, které na ně budou v rámci podnikatelské činnosti kladeny. V neposlední řadě jejich informovanost dopomůže k získání a udržení finančních prostředků z fondů EU.

Cílem těchto vzdělávacích akcí je zaměření na inovace v zemědělství, čímž je myšleno především využití nových výrobních postupů, technologií a vytvoření nových metod organizace práce. Jedná zejména o řešení, která mají přímý dopad na konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělských podniků.

Okruhy jednotlivých přednášek budou: ekonomické aspekty zem. podnikání, ekoschémata, PRV a diversifikace zemědělských činností.

Termíny a místa konání jsou následující:

  • 14.2.2024 9:00 – 13:30       Výstaviště Č. Budějovice pavilon R2, Husova tř. 523, 370 05 ČB
  • 21.2.2924 9:00 – 13:30       Hotel Tři Věžičky, Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy
  • 28.2.2024 9:00 – 13:30       Hotel Prácheň, Strakonická 152, 341 01 Horažďovice