Připravujeme semináře na téma Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podniků II

Projekt Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podniků II

Podniky jsou v současné době vystaveny vysokému tlaku na plnění nejrůznějších environmentálních a technických požadavků a tím roste nárok na jejich konkurenceschopnost. Ta může být dosažena zejména adaptací na veškeré legislativní požadavky a nejnovější výrobní postupy a technologie.

Semináře, které jsou součástí projektu Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podniků II, budou zaměřeny především na nové zkušenosti se zaváděním reforem společné zemědělské politiky, nezbytné zákonné požadavky a pravidla na hospodaření zemědělských podniků. Dále budou zaměřeny na moderní systémy hospodaření v živočišné i rostlinné výrobě, managementu farmy a následně rozbor informací týkajících se jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova ve vztahu k technologické přípravě zemědělských podniků na podmínky hospodaření. Posílení výkonnosti zemědělských podniků je klíčovým faktorem pro jejich profitabilitu. Semináře budou posilovat potřebu ekonomického vnímání okolního prostředí.

Tyto semináře jsou určeny pro soukromě hospodařící zemědělce a zástupce zemědělských podniků. Zemědělští podnikatelé tak budou dostatečně a včas informováni o požadavcích, které na ně budou v rámci podnikatelské činnosti kladeny. V neposlední řadě jejich informovanost dopomůže k získání a udržení finančních prostředků z fondů EU.

Okruhy jednotlivých přednášek jsou: ekonomické aspekty zem. podnikání, ekoschémata, PRV a diversifikace zemědělských činností.

Semináře proběhnou v 6 různých krajích ČR. Termíny a místa konání jsou následující:

  • 14.2. 2023 9:00 – 13:30               Hotel Tři Věžičky, Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy
  • 16.2. 2023 9:00 – 13:30              Areál společnosti TOKO AGRI a.s., Rudice 36, 687 32 Rudice
  • 21.2. 2023 9:00 – 13:30              Dvůr Čihovice, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou –Hněvkovice na levém břehu Vltavy
  • 23.2. 2023 9:00 – 13:30              Hotel u Milína, Milín 354, 262 31 Milín
  • 28.2. 2023 9:00 – 13:30              Hotel & Congress centre Primavera, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň 2 – Slovany – Černice
  • 2.3. 2023 9:00 – 13:30                Hotel Annahof, Lesní Hluboké 33, 664 83 Lesní Hluboké