Dne 16. října 2023 zahájil SZIF příjem žádostí v rámci Mimořádné finanční podpory zemědělským
odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost
zemědělců v roce 2023. Tato mimořádná podpora je poskytována producentům zemědělských
odvětvích postižených dopady ruské agrese na Ukrajině a na jejich stabilizaci s cílem zajistit
nediskriminační postavení českých pěstitelů ovoce, zeleniny, chmele a českých producentů mléka
na jednotném evropském trhu. Bližší informace včetně formuláře žádosti a Příručky pro žadatele
naleznete ZDE (www.szif.cz /SZIF poskytuje/Společné organizace trhů/Mimořádná opatření 2023>
Legislativa/Formuláře/Příručky, Důležité informace.

Zdroj: www.szif.cz