Příjem žádostí – Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022

Dne 20. 6. 2022 zahájil SZIF příjem žádostí v rámci Mimořádné podpory
na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022.
Mimořádná podpora na přizpůsobení je poskytována producentům v různých
zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů
v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu.
Bližší informace včetně formuláře žádosti a Příručky pro žadatele „Jak podat
žádost o mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských
odvětvích v roce 2022“ naleznete ZDE (www.szif.cz / SZIF poskytuje / Společná
organizace trhů / Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty
v zemědělských odvětvích v roce 2022 > Legislativa/Formuláře/Příručky,
Důležité informace).

 

Zdroj: www.szif.cz