Příjem Jednotné žádosti 2021 končí 17. května

V pondělí 17. května končí lhůta pro řádné podání Jednotné
žádosti 2021. Ke dni 12.5.2021 podalo žádost 20494 žadatelů.

V případě, že zájemci nestihnout podat žádost v řádném termínu, mohou tak učinit ještě do 11. června.
V takovém případě ale musí počítat se sankcí 1% za každý pracovní den.

Možnost pozdního podání se ale nevztahuje na žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci
Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství.
Při vyplňování formuláře jsou žadatelům na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na Portálu
farmáře (PF) k dispozici prezentace, videonávody a zodpovězené nejčastější dotazy žadatelů.
V souborech ke stažení je k dispozici také Příručka pro žadatele 2021 s podrobnými informacemi
pro úspěšné podání žádosti.

Nejjednodušším, a také nejpreferovanějším způsobem s ohledem na aktuální pandemickou
situaci, je podání přes Portál farmáře. Zde mají žadatelé přístup k informacím o aktuálním
průběhu administrace.

Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách Regionálních odborů a Centrály SZIF. Žádost
o přístup do PF lze podat též prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s uznávaným
elektronickým podpisem. Nelze ji však zaslat v listinné podobě poštou.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek a Portál farmáře.
Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře,
doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.

Zdroj: www.szif.cz