Pozemkové úpravy z pohledu obcí

Webinář se uskuteční dne:

11. května 2021 (tj. úterý)

Webinář bude zaměřen na téma pozemkových úprav (PÚ) a jejich využití v krajině pro obce, případně
zemědělce/majitele pozemků, a dále prezentaci příkladů dobré praxe s využitím finančních podpor
Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Program webináře:

–  9:00 hod. Zahájení webináře a informace k Celostátní síti pro venkov
–  Pozemkové úpravy: krok za krokem aktuálně, význam pozemkových úprav pro obce
–  Protierozní opatření při PÚ v kontextu připravované protierozní vyhlášky
–  Příklady dobré praxe realizací PÚ
–  Diskuze/dotazy
–  12:00 hod. Předpokládané ukončení webináře

Přednášející:
Ing. Michal Pochop, VÚMOP, ČMKPÚ
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., MENDELU, VÚMOP
Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 10. 5. 2021 do 12:00 hod. – odkaz ZDE
Webinář je bezplatný a bude se konat přes platformu MS Teams. Po registraci přes výše uvedený odkaz
obdrží účastníci na e-mail a návod k přihlášení se na webinář, a to nejpozději 1 den před konáním akce.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: lucie.sysova@szif.cz.

Zdroj: www.szif.cz