Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 20. 8. 2018

Sklizeň základních obilovin a řepky v ČR byla v 33. týdnu prakticky skončena, neboť zbývá sklidit v celé ČR 1 247 ha základních obilovin (tj. 0,1 %). Sklizeň řepky je ukončena, je posekáno 100 % sklizňových ploch. Dle aktuálního zjištění MZe prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) je k datu 20. 8. 2018 sklizeno v ČR 99,9 % ploch základních obilovin. Z českých krajů nemá sklizeno kraj Pardubický (zbývá sklidit 258 ha), kraj Karlovarský (zbývá 179 ha) a kraj Liberecký (zbývá 82 ha). Na Moravě nemá ukončenou sklizeň  kraj Moravskoslezský (zbývá 728 ha). Ke dni 20. 8. 2018 je sklizeno 6 619,1 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,30 t/ha a 1 422,8 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,45 t/ha).

Ke dni 20. 8. 2018 je sklizeno 102 602 ha (100 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 520,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,08 t/ha. Pšenice ozimá je sklizena z 99,95 %, je posekáno 773,3 tis. ha a produkcí 4 321,5 tis. t a  průměrným výnosem 5,59 t/ha. Ozimé žito je sklizeno z 25,4 tis. ha (99,98 %) s produkcí 125 tis. tun a s průměrným výnosem 4,93 t/ha. Jarní ječmen je sklizen 221,6 tis. ha (99,77 %) s produkcí 1 098,1 tis. tun a průměrným výnosem 4,95 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 45,9 tis. ha (99,74 % ploch) s produkcí 204,3 tis. tun a s průměrným výnosem 4,45 t/ha, triticale je sklizeno 37,8 tis. ha (99,87 %) s produkcí 183,3 tis. tun a průměrným výnosem 4,85 t/ha. Ovsa je sklizeno 42,6 tis. ha (99,58 % sklízené plochy) s produkcí 166,3 tis. tun a s průměrným výnosem 3,9 t/ha. Celková produkce základních obilovin dosahuje výše 6 619,1 tis. tun a produkce řepky 1 422,8 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2018 (vydaný dne 13. 8. 2018) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,07 t/ha a produkci 6 344,6 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 287,4 tis. tun s průměrným výnosem 3,13 t/ha, což by znamenalo mírně nadprůměrnou sklizeň v ČR.

Při porovnání sklizní základních obilovin a řepky dle zjištění SZIF a dle druhého odhadu sklizně ČSÚ je patrný vyšší rozdíl výše sklizně jak u obilovin, tak u řepky. Dle zjištění SZIF je sklizeň obilovin o + 274,5 tis. tun vyšší než u sklizně dle ČSÚ a u řepky činí rozdíl + 135,4 tis. tun. Rovněž tak jsou zjištěny i vyšší výnosy – u obilovin o + 0,23 t/ha a u řepky o + 0,32 t/ha.

Zdroj: www.eagri.cz