Dne 16. 10. 2023 zahajuje SZIF prostřednictvím Portálu farmáře příjem žádostí na
opatření „Investice do hmotného majetku“ a na opatření „Racionalizace kočování
včelstev“ v rámci odvětvové intervence „Podpory produktů včelařství“ pro rozhodné
období 2024 (vymezené od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024).

V souladu s § 3, § 7 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 53/2023 Sb.,
o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství, je podání žádosti
prostřednictvím Portálu farmáře jednou z možností, jak mohou chovatelé včel získat
dotaci na výše uvedená opatření.

Více informací naleznete na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje > Strategický plán
2023 – 2027 > Sektorové intervence > Podpory produktů včelařství > Ke stažení >
Rozhodné období 1. 8. 2023 až 31. 7. 2024 > Chovatel včel (podání přes Portál farmáře)
(ZDE).

Zdroj: www.szif.cz