Ekologické zemědělství je v České republice na vzestupu. Zatímco v roce 2020 bylo
ekologicky obhospodařováno více než 93 tisíc hektarů orné půdy, o rok později to už
bylo téměř 103 tisíce hektarů. To je nárůst o 9,7 %. Vyplývá to ročenky Ekologického
zemědělství v České republice v roce 2021, kterou nově zveřejnilo Ministerstvo
zemědělství (MZe).

Ke konci roku 2021 hospodařilo ekologicky 4 794 farem na výměře 558 124 hektarů, což
představuje 15,7% podíl na celkovém zemědělském půdním fondu České republiky.

„Počty ekologických farem u nás stále rostou. Zatímco v roce 1990 byly pouhé tři, předloni už
jich bylo téměř 5 tisíc. Ekologické hospodaření je pozitivní trend, který přispívá k udržení
lepšího stavu naší krajiny, proto ho chceme co nejvíce podporovat a mnohé dotace
zemědělského resortu jsou určené právě na ekologické hospodaření,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Meziroční nárust ekologicky obhospodařované orné půdy téměř o 10 % (více než 9 tisíc
hektarů) svědčí o tom, že ekologicky hospodaří stále více produkčních zemědělců, tedy těch,
kteří se zaměřují na pěstování plodin nebo na chov zvířat. Nejvíce ekofarem je v Jihočeském
kraji, následuje kraj Plzeňský, Moravskoslezský a Zlínský.

Celkový počet ekologických zemědělců meziročně vzrostl o 2,8 % (z 4 665 na 4794). Jako
výrobce biopotravin bylo ke konci roku 2021 registrováno 944 podniků, o rok dříve to bylo 865.
Meziročně jde o téměř 10% navýšení.

Většina ekologických ploch v ČR leží v horských a podhorských oblastech, nejčastěji jde o
trvalé travní porosty. Orná půda nyní tvoří zhruba pětinu celkové výměry ekologických
pozemků. V porovnání let 2020 a 2021 vzrostla rozloha ekologických sadů, vinic a chmelnic.
Česká republika patří mezi dvacet zemí světa s největší výměrou půdy v režimu ekologického
zemědělství (8. místo v Evropě) a mezi patnáct zemí světa s nejvyšším podílem ploch
v ekologickém zemědělství na celkové zemědělské půdě (7. místo v Evropě, 5. místo
v Evropské unii po Rakousku, Estonsku, Švédsku a nově Itálii).

Ročenku najdete zde: Ročenky (Zemědělství, eAGRI).

 

Zdroj: www.szif.cz