PGRLF partnerem ČPI

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. je primárně poskytovatelem podpor pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. Nicméně vedle této činnosti poskytuje podporu i jinými aktivitami. Již od května 2018 spolupracuje například s Českou plemenářskou inspekcí, a to v oblasti péče o osobní data v souvislosti s nařízením GDPR.

Jelikož naše organizace měla povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, zkusili jsme oslovit někoho v resortu, kdo už pověřence měl. Náhoda tomu chtěla, aby se na počátku května 2018 prokázala pravdivost dobře známého přísloví o nouzi a příteli, a my jsme ho tenkrát u PGRLF skutečně našli. PGRLF byla natolik solidární a poskytla nám možnost smluvně sdílet tuto osobu externě, a to v podobě Ondřeje Lomského, současného ředitele úseku právních a podpůrných činností,“ uvedl Jan Klátil, vedoucí oddělení právního a IT, který dodává: „Pro ČPI je to přínos zcela jednoznačný, protože naše nevelká resortní organizace MZe nyní dokáže plně zajistit všechny požadavky, tak jak je ukládá nařízení GDPR.“

Česká plemenářská inspekce je organizační složka státu spadající do resortu Ministerstva zemědělství. Byla zřízena k dozorování ustanovení plemenářského zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů.

ZDROJ: www.pgrlf.cz