Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., vyhlašuje nové kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. 18. kolo programu bude spuštěno v pondělí 6. května 2024 v 9.00 hodin.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky.  Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400 000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

V dnešní době je velmi důležité poskytnout českým zemědělcům plnohodnotnou podporu, aby mohli snáze dosáhnout na nákup především zemědělské techniky. A právě jedním z nástrojů pro podporu pořízení investičního majetku je program Investiční úvěry Zemědělec. A abychom motivovali i další nové zemědělce, v rámci pravidel programu je zavedena kategorie tzv. začínajícího podnikatele. U těchto podnikatelů může výše podpory na snížení jistiny úvěru činit až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Veškeré informace jsou klientům k dispozici na webových stránkách společnosti www.pgrlf.cz, a to včetně instruktážního videa. Limit počtu přijatých žádostí pro toto kolo je stanoven na 250. Samotnou žádost lze podat výhradně elektronickou formou prostřednictvím formuláře, který bude dostupný po spuštění programu na https://zadost.pgrlf.cz/.

Mimořádně bude v době státního svátku, tj. 8. května, a následujícího víkendu, tj. 11.–12. května, pro klienty k dispozici i infolinka, na kterou se mohou žadatelé obracet ve věci doplnění žádostí k IÚZ a vše s tím související.

Zdroj: www.pgrlf.cz