PGRLF otevírá program Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští od pondělí 20. dubna 2020 od 9.00 hodin příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Program bude otevřen po dobu následujících tří měsíců, tj. do 20. července 2020.

V souvislosti s otevřením kola příjmu žádosti, prošel program Podpory nákupu půdy drobnými úpravami. Přičemž nejdůležitější jsou, že podání žádostí probíhá pouze prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.pgrlf.cz, a dále sazba podpory bude stanovena až po ukončení příjmů žádostí daného kola.

Pro zemědělce je nákup půdy strategickou záležitostí, která jim z dlouhodobého hlediska zajišťuje určitou stabilitu. Navíc jsou sektory, jako například ovocnářství, u kterého je vlastnictví půdy důležité i proto, že sady rodí až po několika letech a zemědělec musí mít jistotu, že mu nikdo neukončí pronájem a nezmaří se tak jeho úsilí,“ uvedl ministr zemědělství, Miroslav Toman.

Rádi bychom v současné situaci touto cestou podpořili české zemědělství a rozvoj venkova. Cílem tohoto programu podpory je především zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělským prvovýrobcům,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Poskytovaná podpora je ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. Podpora je poskytována v režimu de minimis a maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky až 15 000 EUR. Program je určen pouze malým a středním podnikům, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na který bude společností PGRLF, a.s. poskytnuta podpora v rámci programu Podpora nákupu půdy, nesmí překročit částku 10 mil. Kč. Zároveň úvěr poskytnutý žadateli na nákup nestátní zemědělské půdy, na který má být poskytována podpora, nesmí být nižší než 100 tis. Kč. Plné znění pravidel je k dispozici na internetových stránkách v sekci Ke stažení.

ZDROJ: www.pgrlf.cz