PGRLF v lednu zahájí další kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory

PGRLF zahájí 1. 1. 2017 nové kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů Úvěry na nákup půdy a Podpora nákupu půdy – snížení jistiny.

V rámci programů Úvěry na nákup půdy a Podpora nákupu půdy – snížení jistiny PGRLF podporuje nákup nestátní zemědělské půdy s možností snížení jistiny úvěru až do výše limitu příslušného nařízení de minimis, a to i opakovaně. Příjem žádostí v rámci uvedeného kola bude možný pro program Úvěry na nákup půdy do 28. 2. 2017 a pro program Podpora nákupu půdy – snížení jistiny do 31. 12. 2017.

Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory naleznete na www.pgrlf.cz.