Peníze na odškodnění za loňské sucho a mrazy schválila vláda, navýší se i rozpočet na budování závlah

Dvě miliardy na kompenzaci za loňské sucho, 208 milionů korun za jarní mrazy a 141 milionů na budování závlah, které mají zemědělcům pomoci lépe se vypořádat se suchem. Tyto prostředky schválila vláda Ministerstvu zemědělství (MZe). Část peněz půjde z rozpočtu MZe, zbytek pokryje vládní rozpočtová rezerva a úspory v ostatních resortech.

 

„Výše kompenzací je schválená již delší dobu, doposud ale nebylo jasné, odkud přesně peníze půjdou. Co se týče kompenzací za mrazy pěstitelům ovoce a lesním školkařům, finance zajistíme z rozpočtu a nespotřebovaných výdajů Ministerstva. Peníze na odškodnění za sucho půjdou z velké části z vládní rozpočtové rezervy, zbytek pokryjí úspory v některých resortech, včetně našeho,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

 

Konkrétně půjde na kompenzace za mrazy 151 milionů korun přímo z rozpočtu MZe, dalších 57 milionů z nároků nespotřebovaných výdajů MZe. Dvě miliardy na sucho pokryje z poloviny vládní rozpočtová rezerva, zbytek úspory v rámci některých resortů. MZe uvolní na odškodnění za sucho z vlastního rozpočtu 215 milionů korun.

Na kompenzaci za jarní mrazy mají nárok ovocnáři a lesní školkaři, kteří utrpěli ztráty převyšující 30 % obvyklých tržeb v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo za průměr posledních pěti let, do kterých se ale nezapočítá nejvyšší a nejnižší roční produkce. Na základě požadavku Ovocnářské unie ČR byla pro ovocnáře připravena i zjednodušená varianta, a to dotační podprogram v režimu de minimis.

Pro úhradu škod způsobených suchem v roce 2017 nejvíce postiženým zemědělským podnikům by bylo zapotřebí zhruba 4 mld. Kč. Vzhledem k aktuálním možnostem státního rozpočtu odpovídá reálný požadavek na kompenzace 2 miliardám korun. Pro odškodnění za sucho pro zemědělské podniky platí obdobná pravidla jako v případě jarních mrazů, tedy ztráty musí převýšit 30 % obvyklých tržeb v posledních třech letech.

Vláda dnes schválila také posílení dotačního programu na budování závlah, a to o 141 milionů korun. Tento dotační program, spuštěný v loňském roce, je zaměřený na podporu investic do agropotravinářského komplexu, které pomohou zamezit snížení výnosů plodin v obdobích sucha. V dlouhodobém horizontu tyto investice mohou výrazným způsobem předcházet a omezit další potřeby kompenzaci škod způsobených právě suchem. S ohledem na objem požadovaných prostředků z žádostí přijatých již v roce 2017 bylo nutné rozpočet posílit.

Zdroj: www.szif.cz