Organizátoři jsou s 47. ročníkem agrosalonu Země živitelkaspokojeni

Země živitelka je nejvýznamnější akcí svého druhu, zaměření a rozsahu, určená pro odbornou i laickou veřejnost, s prezentací nejširší nabídky všech zemědělských oborů (chov hospodářských zvířat, zemědělská technika, myslivost, rybářství, potravinářství, technologie, výzkum a vzdělávání). Letošní podtitul „Inspirací k činům“ byl členěn na 4 směry: Popularizace zemědělství, Budoucnost českých potravin, Modernizace zemědělství a Zemědělství a environment.

„Jsem rád, že se po roční pauze mohla letos uskutečnit tradiční výstava Země živitelka. Děkuji organizátorům, kteří vše zvládli výborně i za ztížených podmínek, při dodržování hygienických opatření, a návštěvníkům, kteří zachovali výstavě přízeň. Důkazem je, že jich přišlo téměř sto tisíc. Také vystavovatelé využili možnosti prezentovat naše zemědělství a potravinářství, které se dál rozvíjí i přes obtíže spojené s pandemií. S letošním ročníkem Země živitelky jsem spokojený a jsem přesvědčený, že návštěvníci i vystavovatelé si odnesli hezké zážitky a inspiraci do budoucna,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Největší návštěvnost byla v sobotu, kdy agrosalon navštívilo 22 000 návštěvníků. Letos poprvé byly do celkového čísla započítávány i děti do 6 let, které mají vstup zdarma.

1

„Letošní ročník byl v mnoha směrech jiný. Na přípravu jsme měli výrazně méně času, a to necelé 3 měsíce, celkový rozpočet oproti poslednímu ročníku byl také výrazněji nižší. Doba, ve které se nacházíme, díky pandemii a dlouho trvajícím restrikcím, ovlivnila účast vystavovatelů a také návštěvníků. Počítali jsme s tím, že nemůžeme počítat s čísly jako v rekordním roce 2019, přesto jsme ale velmi spokojeni. I přes téměř podzimní počasí byla obsazenost výstavy i účast návštěvníků velice slušná. Děkujeme všem, kteří se agrosalonu Země živitelka zúčastnili, “ říká Martin Karban, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice.

V rámci 47. ročníku agrosalonu Země živitelka byl slavnostně otevřen Národní pavilon Z, poprvé mohli návštěvníci využít restauraci Rybářská bašta, byl poklepán základní kámen kvýstavbě Národního zemědělského muzea. Prostor bývalého amfiteátru se proměnil v předvadiště číslo 2.

Prestižní soutěž Zlatý klas o nejlepší vystavený exponát vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. V letošním roce se přihlásilo 40 exponátů. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie živočišné výroby: 14 exponátů, kategorie rostlinná výroba: 6 exponátů, kategorie mechanizace: 8 exponátů, kategorie potravinářská výroba: 12 exponátů. Celkem bylo uděleno 20 ocenění, 2x ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU – o něj soutěží nejlepší vybrané exponáty, splňující navíc i náročná ekologická kritéria.

Zdroj: www.vcb.cz