Oranžovou stuhu 2018 získala od Ministerstva zemědělství obec Svrkyně ze Středočeského kraje

Oranžovou stuhu České republiky 2018 v rámci soutěže Vesnice roku obdržela Svrkyně ze Středočeského kraje. Druhá skončila obec Borovník z Jihomoravského kraje a na třetím místě Neubuz ze Zlínského kraje. Všechny vítězné obce mimořádně dobře spolupracují s místními zemědělskými podniky.

Svrkyně získala ocenění zejména za výjimečnou spolupráci s místními zemědělskými podniky, která zlepšuje život obce i jejích obyvatel a vedla například k výstavbě vodovodu nebo organizaci tradičních dožínek. Za první místo obec obdržela šek ve výši 900 tisíc korun.

Druhé místo obdržela obec Borovník z Jihomoravského kraje. Komise u ní ohodnotila velmi dobré vztahy a spolupráci se soukromým zemědělcem, která spočívá v udržovacích pracích, v péči o vzhled obce i ve spolupráci při pořádání kulturních akcí. Komise také ocenila výsadbu a péči o veřejnou zeleň.

Třetí místo obsadila obec Neubuz ze Zlínského kraje. Zaujala spoluprací s farmou, která pro obyvatele zřídila i obchůdek. Soukromý chovatel zvěře, myslivec a včelař pořádá exkurze a přednášky pro školy. V obci je bohatý společenský život a jsou zachovány tradiční zvyky.

Oranžovou stuhu uděluje Ministerstvo zemědělství už jedenáct let obcím, kterým se daří spolupracovat se zemědělskými nebo lesnickými podniky, případně s místními dobrovolnými organizacemi myslivců, rybářů nebo včelařů. Společně rozvíjejí venkov, jeho tradice i sportovní a společenský život. Letos uplynulo 10 let od zahájení činnosti Celostátní sítě pro venkov. V jejím rámci se uskutečnilo mnoho seminářů, workshopů, konferencí a propagačních aktivit na národní i regionální úrovni. Tyto aktivity umožňují partnerům Celostátní sítě pro venkov ve všech regionech České republiky setkávání a výměnu informací a zkušeností. Síť se tak stala významným informačním zdrojem Programu rozvoje venkova.

V letošním roce bylo na rozdíl od předchozích ročníků ocenění Oranžová stuha uděleno ve všech 13 krajích, a to: Albrechtice nad Vltavou (Jihočeský kraj), Borovník (Jihomoravský kraj), Býškovice (Olomoucký kraj), Dolní Žandov (Karlovarský kraj), Havlíčkova Borová (Kraj Vysočina), Holasovice (Moravskoslezský kraj), Chvojenec (Pardubický kraj), Mnetěš (Ústecký kraj), Neubuz (Zlínský kraj), Raková (Plzeňský kraj), Svrkyně (Středočeský kraj), Všelibice (Liberecký kraj), a Zlatá Olešnice (Královéhradecký kraj).

Zdroj: www.eagri.cz