Optimalizace Portálu farmáře SZIF

Portál farmáře spolu se spuštěním předtisků Jednotné žádosti 2021 dozná úprav. Stane se tak na základě
loňské grafické úpravy portálu, po které SZIF obdržel od klientů množství konstruktivních podnětů na
zlepšení.
Úpravy portálu budou spočívat především ve zmenšení polí a zavedení „plovoucích tlačítek“, což povede
k větší přehlednosti a omezení nutnosti rolování na konec stránky. Na úvodní stránce bude upraven formát
sekce „Nepřehlédněte“, kde jsou publikovány důležité obecné informace, „Nápověda“ se nově otevře
do nového okna tak, aby bylo možné souběžně pracovat na portálu. Z důvodu lepší orientace budou rovněž
zvýrazněny některé texty. Přibude také možnost stažení přehledu vyplacených prostředků do souboru .xls.
Některé podněty nebylo možné v současné době z technických důvodů realizovat, budou však zohledněny
při dalším rozvoji. Za všechny zaslané podněty děkujeme, umožňují nám získat zpětnou vazbu, na které
lze stavět při budoucím rozvoji tohoto důležitého komunikačního nástroje.

Zdroj: www.szif.cz