Nově založená Komise zajistí lepší spolupráci mezi kraji v době mimořádného sucha

Nová Ústřední komise pro sucho založená Ministerstvem zemědělství (MZe) ve
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) bude koordinovat práci krajů
v obdobích mimořádného sucha. Zasednou v ní odborníci z několika resortů. Materiál
zajišťující zřízení komise a její status projednala vláda.
Úkolem nově založené Ústřední komise pro sucho bude spolupracovat v době nedostatku
vody s krajskými komisemi pro sucho. Sejde se, pokud ji o to požádá některý z předsedů
krajské komise, nebo pokud bude stav nedostatku vody vyhlášený ve více krajích.
„Ústřední komise bude koordinovat opatření jednotlivých krajů, aby na sebe navazovala a
vzájemně se doplňovala. Tím se podaří lépe zvládnout nepříznivé dopady sucha na větším
území. Komise může například omezit nakládání s vodami, když to bude nutné. Další její
pravomocí bude rozhodnout o mimořádné manipulaci na vodních dílech, která zajistí zvýšení
průtoku ve vodních tocích nebo naopak zadržení vody. Komise také může v době sucha nařídit
využití záložních vodních zdrojů, jako jsou třeba dosud nevyužívané vodní vrty,“ řekl ministr
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).
Členů Komise je třináct a mimo zástupce MZe a MŽP v ní zasednou také odborníci
z Ministerstva dopravy, obrany, průmyslu a obchodu, vnitra, zdravotnictví, Správy státních
hmotných rezerv a Hasičského záchranného sboru. Podkladem pro jejich rozhodování bude
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky. Práce v komisi
je bez nároku na odměnu.
Komisi bude v případě potřeby svolávat ministr zemědělství nebo ministr životního prostředí,
kteří se budou ve funkci vždy po jednom roce střídat. Ústřední komise pro sucho byla založena
na základě zákona o vodách.

 

Zdroj: www.szif.cz