Nové dotace pro bezpečnost obcí

Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před důsledky extrému počasí. Nové dotace z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) totiž přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových nestabilit.

„Zaměření aktuálních dotačních výzev jde ruku v ruce s prioritou Ministerstva životního prostředí. Boj se suchem a předcházení škodám způsobovaným lokálními povodněmi a extrémními srážkami jsou dvě strany téže mince, kterou je klimatická změna, s níž se nyní potýkáme a v budoucnu se budeme potýkat stále častěji,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a doplňuje: „Aktuálně podporovaná opatření doplní portfolio protipovodňových dotací, které obcím nabízíme již od března. Nyní pro ně máme připraveno v dalších dvou výzvách celkově 350 milionů korun.“

Žádost o dotace mohou kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat od května na Státní fond životního prostředí ČR. Přihlásit mohou projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů. Dotace získají na vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni. Zároveň resort pomůže s řešením následků povodní a přívalových dešťů a prostředky pošle i na sanaci svahových nestabilit, jako jsou sesuvy půdy či řícení skal. Příjem žádostí startuje 2. května a potrvá do 2. července letošního roku.

 

Zdroj: Odborný a stavovský týdeník Zemědělec