Podle nového nařízení vlády o opatřeních v odvětví včelařství, které připravilo
Ministerstvo zemědělství, budou moci do roku 2027 včelaři ročně žádat o celkovou
podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, druhých padesát
z rozpočtu ČR. Materiál dnes projednala vláda.

Příspěvky podle nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
získají včelaři na nákup nového technického vybavení, boj proti včelím nákazám, na kočování
včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů i na školení a na výstavy.

„Včelařství je zcela klíčové pro rozvoj zemědělství a vůbec pro dobré životní prostředí. Musíme
mu poskytovat veškerou podporu, aby si včelaři pro svou práci mohli pořídit moderní vybavení
a také, abychom přilákali ke včelaření mladou generaci a zajistili tak pokračování oboru,“ řekl
ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Dotace pomohou zajistit vzdělávání pro chovatele včel, děti a mládež. Umožní také včelařům
nakoupit si vybavení pro správnou péči o včelstva i pro kvalitní zpracování medu a včelích
produktů. Pořídit si mohou například medomet, úlovou váhu či chladící technologie pro sklady.
U investic do hmotného majetku je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční
spoluúčasti chovatele včel musí být 20 %.

Z dotace proti včelím nákazám může chovatel pořídit léčiva proti varroáze (infekční
onemocnění včel), spoluúčast je 50 %. Hlavním cílem opatření je zajistit dostatečné množství
zdravých a silných včelstev.

Z příspěvku na kočování včelstev je možné opatřit si nakládací zařízení, přívěsy pro převoz
včelstev a palety pro hromadný přesun. Kočování se včelstvy přispívá k efektivnímu využívání
včelí pastvy v jednotlivých ročních období. Přemisťování včelstev zajistí opylování
zemědělských plodin i využití včelí pastvy v přírodních ekosystémech, a to od předjaří až do
podletí. Peníze vynaložené na tuto činnost tedy prospívají nejen včelařství, ale také
zemědělství, ovocnářství a biodiverzitě krajiny. Maximální výše dotace bude 200 tisíc korun,
míra kofinancování chovatele včel 20 %.

Opatření na analýzu včelích produktů popisuje podmínky pro poskytnutí dotace na analýzu
včelích produktů, kterou provádějí akreditované laboratoře. Například fyzikálně-chemický
rozbor medu bude podporován dotací ve výši 1300 korun nebo stanovení pylového profilu
medu dotací ve výši 600 korun.

V České republice je podle aktuálních údajů (k dnešnímu dni, tj. 22. 2. 2023) celkem 65 752
včelařů, kteří se starají o 716 285 včelstev. Dříve mohli včelaři čerpat přibližně 65 milionů korun
ročně, v současnosti je to 110 milionů ročně.

 

Zdroj: www.szif.cz