MONETA bioplynová konference 2018 – Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic

Dne 22. února 2018 pořádala MONETA bioplynovou konferenci 2018 na téma Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic za účasti předních odborníků v oboru bioplynu. Přednášeli zde zástupci Energetického regulačního úřadu, kteří seznámili posluchače se změnami, které nás čekají v roce 2018, České sdružení pro biomasu (CZ BIOM) a energetická společnost E.ON, která přítomné posluchače seznámila především s E-mobilitou a informacemi, které jsou s tímto tématem úzce spjaty – elektromobily a rychlonabíjení.

Právě zástupci z těchto již zmíněných firem se na konferenci věnovali aktuálnímu dění v oblasti bioplynu v České republice, současnému stavu legislativy a jejímu zahrnutí do praxe. Dalším tématem v programu této konference  byla překompenzace a to, co se chystá do budoucna  – jako např. podpora biometanu, nabíjecí stanice, zpracování odpadů.

Na závěr této konference vystoupila společnost JOHANN HOCHREITER s.r.o., která seznámila účastníky s prováděním kompletní realizace bioplynových stanic a jejich následným servisem. Účastníci konference tak mohli získat cenné zkušenosti v oboru a odpovědi na otázky, které mohou mít vliv na provoz jejich bioplynové stanice a zároveň i na zemědělskou činnost.