Mladým zemědělcům SZIF rozdělí dotace ve výši zhruba 168 milionů korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat
rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. O tuto dotaci si v rámci Jednotné žádosti
2020 zažádalo 3 985 uchazečů. Celkem se mezi ně rozdělí cca 168 milionu korun.
Sazba na jeden hektar je 1 822,09 korun.
Dotace podporuje začínající zemědělce do 40 let. Ti s podnikáním buď začínají, nebo ho zahájili
během 5ti let před podáním první žádosti o Platbu pro Mladé zemědělce. Platba se může
poskytnout maximálně na 90 hektarů zemědělské půdy. Opatření chce přivést k podnikání
mladou zemědělskou generaci a tak přispět k omlazení venkova.
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál
farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva
odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke
stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.

ZDROJ: www.szif.cz