Ministři Nekula a Hubáčková: Přípravu na suchá léta nepodceňujeme. Miliardy z resortů míří zejména na adaptaci české krajiny a dostupnost pitné vody

Po dvou letech zažíváme suché jaro. S výjimkou Šumavy zasáhlo zejména jižní Čechy,
střední Polabí, Hanou a Poohří. Podle webu Intersucho sice nemá nastat období beze
srážek, ale deště nemá být zdaleka tolik, aby současné sucho ustoupilo. Extrémnímu
suchu Česko čelilo v letech 2014 až 2020. Řešení problému dopadů sucha a nedostatku
vody následkem změny klimatu se od roku 2015 věnuje Meziresortní komise VodaSucho, která byla založena dohodou ministra zemědělství a ministra životního
prostředí.
Dnes její Výkonný výbor seznámil ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) a
ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (KDU-ČSL) se svojí dosavadní činností a
výstupy a také s harmonogramem prací do konce letošního roku.
„Počasí doprovází velké extrémy, o čemž svědčí například loňské léto, kdy třeba v Itálii a
Španělsku zažívali rekordní teploty, zatímco západ Evropy se potýkal se silnými dešti a
záplavami. Programy Ministerstva zemědělství reagují na změny klimatu, například na
opakující se sucha s nedostatkem vody je to podpora opatření na zadržování vody v krajině.
Ať už jsou to pozemkové úpravy, revitalizované toky, odbahněné a vybudované nové rybníky
a další. V letech 2019 až 2021 Ministerstvo podpořilo opatření k omezení dopadů sucha a
nedostatku vody částkou téměř 26 miliard korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Z celkového počtu 42 opatření z Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České
republiky, kterou vypracovala Meziresortní komise Voda-Sucho, Ministerstvo zemědělství
(MZe) zodpovídá za 26.
„Loni Ministerstvo podpořilo investiční opatření částkou 13,9 miliardy korun. Například na
rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací šlo 1,6 miliardy, pro letošek předpokládáme, že to
bude 1,75 miliardy korun. Propojování vodárenských soustav resort podpořil 333,1 milionu
korun, předpoklad pro letošek je 875 milionů. A co třeba vysoce oceňují obce, je podpora
rybníků, kdy se prakticky denně v posledních třech letech vybudoval nebo obnovil jeden rybník.
My samozřejmě budeme pokračovat v podpoře například dalších programů na opatření v
drobných vodních tocích a v podpoře pozemkových úprav,“ uvedl ministr Nekula.
Ministr zemědělství a ministryně životního prostředí mají podle usnesení vlády ve spolupráci
s dalšími resorty předložit do konce letošního roku souhrnnou zprávu o plnění Koncepce za
období od roku 2017. Zdeněk Nekula i Anna Hubáčková předpokládají, že po projednání
hodnotící zprávy ve vládě budou opatření na ochranu před následky sucha a nedostatku vody
vzhledem ke změnám klimatu pokračovat. Omezení jejich následků bude podle nich i nadále
nutné věnovat maximální pozornost ve všech resortech a Meziresortní komise Voda-Sucho je
vhodným subjektem pro koordinaci prací.
„K vypořádání se změnou klimatu nám musí pomoct adaptace. A adaptační opatření
neuděláme bez šetrného hospodaření s vodou. Ministerstvo životního prostředí proto v
aktuálně připravovaném programovém období Operačního programu Životní prostředí
vyčlenilo přes 10 miliard na využívání srážkové vody, na vytváření tůní a malých vodních
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
nádrží, zelené střechy, ale i podporu šetrného hospodaření na zemědělské půdě.
Nezapomínáme ani na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod, na které máme
připraveno více než 14 miliard korun. Další téměř miliardu mohou čerpat radnice na
zachytávání a využívání dešťové vody v obcích a občané mají stále k dispozici Dešťovku v
Nové zelené úsporám,“ řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.
Ministerstvo životního prostředí neposkytuje jen dotační podporu. Krajům pomáhá v přípravě
jejich suchých plánů, zprovoznilo předpovědní systém HAMR pro prezentaci aktuálního a
předpokládaného vývoje stavu sucha a také se podařilo uvést do praxe protierozní vyhlášku.
U té Ministerstvo počítá s vyhodnocením její efektivity a podle výsledků přistoupí k případné
novelizaci. V letošním roce chce MŽP předložit novelu zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu, která zlepší ochranu environmentálních funkcí zemědělské půdy, zejména u
ekologicky významných prvků.
Více informací najdete na stránkách Komise: https://suchovkrajine.cz/komise-voda-sucho

 

Zdroj: www.szif.cz