Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro
opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační dohodu EU se
zeměmi Mercosur (společný trh Jižní Ameriky) řešili včera ministři zemědělství
Evropské unie v Bruselu. Ti se shodli, že by členské státy měly více bojovat proti úbytku
opylovačů, kteří jsou důležití pro zemědělské plodiny, přírodní ekosystémy a zachování
biodiverzity krajiny. Českou republiku zastupoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula
(KDU-ČSL). Nad rámec jednání Rady se ministr Nekula setkal s komisařem Januszem
Wojciechowskim, kterého vyzval k urychlení dalších kroků při zajištění finanční
podpory pro nejpostiženější sektory.

„Jsem zastáncem řešení problémů na celounijní úrovni, nikoliv přenesení povinností na
jednotlivé členské státy. Proto opakovaně v Bruselu žádáme o použití zemědělské rezervy,
jako tomu bylo například loni, kdy jsme v ČR poskytli 831 milionů Kč do nejvíce postižených
sektorů. Musíme i nadále usilovat o plynulý vývoz z Ukrajiny, a to kvůli potravinovému
zabezpečení na celém světě, současně však musíme podpořit i naše producenty, aby tyto
výkyvy na zemědělských trzích ustáli,“ uvedl ministr Nekula.

Po vzoru českého předsednictví pokračuje také Švédsko v řešení složité situace na
zemědělských trzích po ruské invazi na Ukrajinu. Česká republika i nadále podporuje nejen
obnovu země, ale také posilování vzájemného zemědělského obchodu, a to včetně dalšího
rozvolnění pravidel mezi Ukrajinou a EU. Podporu by ale měli získat i evropští zemědělci,
ministr Nekula proto znovu zdůraznil potřebu využít zemědělskou rezervu, díky níž by členské
státy mohly podpořit sektory, které jsou nejvíce postiženy aktuální situací. Možnost využít
krizovou rezervu by podle ministra měly mít všechny státy, které jsou postiženy zvýšeným
dovozem některých zemědělských komodit z Ukrajiny.

„S kolegy jsme jednali i o dalších důležitých tématech, například o obnově přírody. Jsem rád,
že český strategický plán společné zemědělské politiky podporuje šetrné hospodaření nebo
posílení ochrany biodiverzity,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Nařízení o obnově přírody má spolu se Zelenou dohodou za cíl zastavit úbytek biologické
rozmanitosti v Evropě. Ministři aktuálně řeší konkrétní kroky, které mají obnovit evropskou
biodiverzitu do roku 2030 i s ohledem na klimatickou změnu. Oblasti, kterým se v této
souvislosti členské státy budou muset věnovat, jsou např. vyšší zadržování uhlíku v půdě,
obnova lesních ekosystémů nebo úbytek motýlů a ptáků v zemědělské krajině. Aby bylo
možné naplnit cíle návrhu, je nutné nová opatření sjednotit s již platnými postupy ve Společné
zemědělské politice a dalších evropských politikách.

Úbytek opylovačů včetně včel je patrný nejen v EU. Česká republika se proto ztotožňuje s
iniciativou Evropské unie pro opylovače. „Evropská komise nám musí pomoci nastavit efektivní
monitoring opylovačů, aby bylo možné zjistit jejich skutečný aktuální stav a důvody snižování
jejich počtu. V České republice už nyní počítáme s výraznou ochranou včel v rámci Národního
akčního plánu pro udržitelné používání pesticidů a v našem úsilí budeme spolu se zemědělci
i nadále pokračovat,“ řekl ministr Nekula.

Ministři zemědělství EU také diskutovali o aktuálním vývoji v mezinárodním obchodu, zejména
o dohodách o volném obchodu, například se zeměmi Mercosuru. Vyjednávání této dohody
započalo už v roce 1999 a dosud nedošlo k jejímu finálnímu schválení. Dohoda by měla posílit
obchodní spolupráci a upravuje témata, jako jsou fytosanitární opatření nebo dobré životní
podmínky zvířat.

Na programu jednání byly dále udržitelný rybolov a akvakultura nebo ochrana a obnova
mořských ekosystémů. Česká republika vyjádřila jasnou potřebu zaměřit se na řešení
problémů, se kterými se produkční rybářství aktuálně potýká.

Zdroj: www.szif.cz